Hướng dẫn các khoa

Homepage & Contact number
Số điện thoại 02)2287-5292
Trang chủ
Vị trí văn phòng chuyên khoa Tòa chính Phòng G101-2

Mục tiêu đào tạo

Giáo dục hướng tới đào tạo các chuyên gia sẽ đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực công nghệ thông tin sẽ dẫn dắt xã hội thông tin tri thức trong thế kỷ 21 bằng cách giáo dục và nghiên cứu công nghệ cơ bản của hệ thống máy tính, công nghệ ứng dụng truyền thông thông tin, trò chơi và đa phương tiện.

  • Rèn luyện khả năng nghiên cứu sáng tạo để phát triển công nghệ mới trong lĩnh vực máy tính / phần mềm
  • Giáo dục thực tiễn kết hợp với lý thuyết và thực hành máy tính / phần mềm
  • Để nuôi dưỡng những nhân viên hướng dẫn chuyên nghiệp với các kỹ năng cần thiết cho toàn cầu hóa và quốc tế hóa